วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ขยันวันนี้ สบายวันหน้า ขี้เกียจวันนี้ ก็สบายวันนี้ เลย!!!!

    เป็นหัวข้อที่อาจจะดูน่ารังเกียจ หรือดูไม่ค่อยดีเท่าไรหากไม่ลองอ่านรายละเอียดหรือ ดูคลิปต่อไปนี้ให้เข้าใจว่าเจ้าของเนื้อหาเค้ากำลังอยากจะสื่อสารถึงอะไร ตั้งแต่เรายังเป็นเด็กๆเรามักจะได้ยิน หรือได้ฟังพ่อแม่ ครู อาจารย์ ผู้ใหญ่บอกอยู่เสมอว่า­าให้ขยันเรียน เมื่อเราถึงไว้ทำงานก็ต้องขยันทำงาน โดยเฉพาะผู้เป็นนายจ้าง เมื่อทำงานบางทีเราขยันไปเองโดยไม่ต้องมีใ­ครมาบอก ซึ่งเราอาจจะยังไม่เคยตั้งคำถามกันว่า " ทำไมเราต้องขยันกันขนาดนี้ หรือ ว่าตอนนี้ทำกำลังทำไปเพื่ออะไร และเรามีสิทธิ์ที่จะขี้เกียจกันบ้างไหม"

    

     ผมมีโอกาสได้ดูคลิปรายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอดย้อนหลังตอน "เรามีสิทธิ์ที่จะขี้เกียจ" ก็รู้สึกอยากรู้เหมือนกันว่าทำไม "เรามีสิทธิ์ที่จะขี้เกียจ" ใครอยากไปสำรวจดูว่า ในสังคมปัจจุบัน ความขยันและความขี้เกียจมีหน้าตาเป็นอย่าง­ไร ความขยันและขี้เกียจเป็นเรื่องส่วนตัวจริง หรือ ทำไมเราจึงถูกสอนให้ขยันตลอดเวลา คนในสังคมอื่นขยันเหมือนเราหรือไม่ และทำไมคนบางคนถึงไม่มีสิทธิ์ที่จะขี้เกียจ


    ลองมาฟังมุมมองและทำความเข้าใจสังคมแห่งความขยันกับ รศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, คุณพลอย จริยะเวช นักเขียนผู้เห็นคุณค่าของการหยุดพัก, และคุณจิตร์ ตัณฑเสถียร ศิษย์หมู่บ้านพลัมที่มองเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของวันขี้เกียจกันดูครับ


0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น