วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

" แกะดำทำธุรกิจ " คิดให้เป็น แกะดำ

คน ที่เป็นแกะดำต้องกล้าทำสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำคือ Invent the rules เราคือคนสร้างกฏ แล้วคนอื่นต้องเล่นเกมส์ ตามกฏที่เราสร้างขึ้นมา หลักการแกะดำมีอยู่หลายข้อ แต่ที่สำคัญมีอยู่สองข้อ
หนึ่ง Observe the mass and do the opposite
สอง Always look for opportunity where both parties benefit

ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์

ประเสริฐเป็น Strategist และนักคิด ที่สนใจแนวคิด Contrarian thinking เขานำวิธีคิดนี้มาสร้างบริษัท Brand Connections จากความไม่มีอะไรจนกลายเป็น Media agency ของคนไทยที่ใหญ่ที่สุดด้วยบิลลิ่ง กว่า 1,700 ล้านบาท
ประเสริฐร่วมก่อตั้งบริษัทแกะดำทำธุรกิจด้วยเป้าประสงค์ที่ต้องการ เปลี่ยนแปลงประเทศไทย โดยใช้จุดแข็งของเขาที่เป็น Contrarian strategist ช่วยผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มาทำธุรกิจบนความคิดสร้างสรรค์ เป็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่รากฐานของการทำธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโตอย่างก้าว กระโดด"

 

 

นฤมล บุญทวีกิจ

นฤมลเป็น Strategist และนักการตลาดที่เชื่อในพลังของความเป็นอิสระในการคิดและการ กระทำ ทำให้เธอร่วมก่อตั้งบริษัทแกะดำทำธุรกิจ เพืึ่อที่จะช่วยผู้ประกอบการปลดล็อคตนเองให้มาทำธุรกิจบนความคิดริเริ่มและ ความคิดสร้างสรรค์ นฤมลเป็นนักคิดและนักปฏิบัติ นำด้วย Strategy ให้สอดรับกับงาน Operation เธอใช้จินตนาการผสมผสานกับตรรกะช่วยลูกค้าเพิ่มยอดขายในระยะสั้นพร้อมวางเสา เข็มให้กับธุรกิจในระยะยาว โดยเป็นคู่คิดที่หาเส้นผมบังภูเขาเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และเขียนโมเดลของธุรกิจให้การธุรกิจโตแบบมีรากแก้ว
เธอร่วมกับประเสริฐทำ Workshop พร้อมมีส่วนร่วมกับประเสริฐในงานเขียนหนังสือ Series แกะดำ"

สำหรับผู้สนใจรายละเอียด "แกะดำทำธุรกิจ" กดดูคลิปได้จากรายการ "รายการคนวงใน" ครับ


รายการคนวงใน "แกะดำทำธุรกิจ" ชุดที่ 1


รายการคนวงใน "แกะดำทำธุรกิจ" ชุดที่ 2
รายการคนวงใน "แกะดำทำธุรกิจ" ชุดที่ 3


การบรรยาย "คิดให้เป็นแกะดำ" 1


การบรรยาย "คิดให้เป็นแกะดำ" 2


การบรรยาย "คิดให้เป็นแกะดำ" 3


การบรรยาย "คิดให้เป็นแกะดำ" 4


การบรรยาย "คิดให้เป็นแกะดำ" 5


0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น